سخنرانی مذهبی
29 بازدید
محل ارائه: شبكه الغدير
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: عراق
زبان : عربی
زبان : عربی